ПРО НАС

Проект DEFENSE TRENDS/ОБОРОННІ ТЕНДЕНЦІЇ» направлений на інформування щодо розвитку новітніх світових оборонних технологій та тенденцій.
Три причини, бути в темі:

 • Технології стрімко розвиваються, створюються нові способи збройної боротьби;
 • Ми повинні знати усі світові оборонні тенденції, креативно та наполегливо використовувати та розвивати їх переваги;
 • Ми повинні бути готовими до застосування новітньої зброї агресором.

Основну увагу проект буде приділяти наступним основним розділам:
І. Світові оборонні тенденції у доменах:
На землі;
На морі;
У повітрі;
У космосі;
У кіберпросторі.

ІІ. C4ISR / Системи оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження:
Автономне інтелектуальне озброєння / робототехніка;
Штучний інтелект;
Інформаційні технології;
Технології на полі бою;
Радіоелектронна боротьба.

ІІІ. Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс.

Суть проекту DEFENSE TRENDS/ОБОРОННІ ТЕНДЕНЦІЇ»:

A. Візія:

Набір сучасних інформаційно-аналітичних засобів та медійних ресурсів, здатних визначати сучасні світові оборонні тенденції та доносити їх до споживачів, які впливають на зміцнення рівня обороноздатності України.

В. Місія:

Сприяти підвищенню рівня обороноздатності України шляхом доведення до керівництва усіх гілок влади, персоналу Збройних Сил України, персоналу силових структур та громадськості вирішального значення впровадження сучасних технологій у способи збройної боротьби, спонукаючи їх до прийняття ефективних управлінських рішень та впровадження в життя новітніх технологічних рішень.

С. Цільова аудиторія (орієнтовно 4-6 млн. осіб):

 • Депутати Верховної Ради України;
 • Офіс Президента України;
 • РНБОУ;
 • Керівний склад органів влади, які опікуються питаннями національної безпеки;
 • Персонал підприємств ОПК України та високотехнологічних компаній;
 • Військовослужбовці та персонал усіх силових та правоохоронних структур;
 • Експертне середовище в галузі безпеки та оборони;
 • Громадськість, яка обіймається проблемами обороноздатності України;
 • Співробітники, професорсько-викладацький склад та слухачі науково-дослідних, військово-учбових та освітніх закладів.

D. Завдання:

 • Орієнтувати персонал структур сектору безпеки та оборони щодо тенденцій розвитку сучасних оборонних технологій та методів збройної боротьби у світі та в Україні.
 • Акцентувати увагу тих, хто приймає рішення щодо розвитку сектору нацбезпеки та оборони на критичну необхідність та пряму залежність досягнення переваги над противником від розвитку сучасних засобів збройної боротьби.
 • Надавати допомогу високотехнологічним вітчизняним компаніям стосовно вибору напрямів розробки та впровадження своєї продукції у в інтересах сил оборони України.
 • Стимулювати дискусію навколо окресленої тематики у відповідному експертному середовищі та недержавних громадських організаціях.
 • Заохочувати до ініціативи у проведенні наукових досліджень та сучасної підготовки слухачів керівництво вищих воєнних навчальних закладів. 

E. Обґрунтування необхідності проекту

Через стрімкий розвиток сучасних оборонних технологій та їх вирішального впливу на перевагу у майбутніх конфліктах керівний склад органів влади, які займаються питаннями національної безпеки та персонал силових структур, недостатньо обізнаний з новітніми тенденціями збройної боротьби.   

Україна, яка сьогодні боронить свої кордони, повинна знати усі світові оборонні тенденції, щоб вивчати, впроваджувати та застосовувати новітні розробки у боротьбі з агресором, а також бути готовою до застосування агресором новітньої зброї.

В Україні відсутній інформаційний ресурс, який би цілеспрямовано та у доступний спосіб інформував би про основні тренди в оборонній сфері та цілеспрямовано допомагав би високотехнологічним компаніям впроваджувати сучасні технології.

F. Основна тематика проекту

І. Проблеми впровадження високотехнологічних систем у діяльність сектору безпеки та оборони.

ІІ. Тенденції розвитку сучасних способів збройної боротьби.

ІІІ. Тенденції розвитку сучасних світових інноваційних технологій в системах озброєння.

ІV. Проблеми участі високотехнологічних підприємств України у розвитку структур сектору безпеки.

V. Проблеми взаємодії державного сектору з приватними компаніями, які працюють у сфері оборонно-промислового комплексу, та шляхи їх розв'язання.

VI. Перспективи та тенденції розвитку геополітичної та геостратегічної обстановки у світі з наголосом на сектор безпеки та оборони.

I. Очікувані результати проекту

Конкретними результатами реалізації проекту мають стати:

 • підвищення рівня обороноздатності України;
 • підвищення рівня розуміння та усвідомлення цільовою аудиторією необхідності розвивати та впроваджувати сучасні оборонні технології;
 • популяризація тематики проекту та підвищення рівня обізнаності персоналу структур сектору безпеки та громадськості.